AD/HD-COACHING

AD/HD-coaching on arjen- ja elämänhallintaa  kehittävä menetelmä, jossa asiakas opettelee arjessa tarvitsemiaan taitoja.

Työskentelyssä pyritään harjoittelemaan realististen tavoitteiden asettamista ja niiden pilkkomista niin pieniin osatavoitteisiin, että AD/HD-henkilö voi ne saavuttaa ja saa siten onnistumisen kokemuksia.

Pyrkimyksenä on lisätä asiakkaan itsetuntemusta ja taitoja tunnistaa omia voimavarojaan ja hyödyntää niitä. Päämääränä on elämänlaadun ja toimintakyvyn paraneminen ja oppimistaitojen kehittyminen.

Coaching ei ole vaihtoehto lääkitykselle. Usein valmennuksen onnistumisen edellytys on keskittymisvaikeuksista kärsivälle AD/HD-henkilölle, että hänellä on oikea keskittymistä parantava lääkitys. Tarvittaessa coach voi ohjata asiakkaansa oikean hoidon ja vertaistuen sekä kuntoutuksen piiriin.

Coach kannustaa, rohkaisee ja arvioi sekä antaa palautetta.

Coaching ei ole terapiaa, mutta se on terapeuttista.

AD/HD-ohjaaja/coach -koulutus

ADHD-liitto ry ja ADHD-keskus kouluttivat ensimmäiset AD/HD-coachit . Coach-koulutuksen pääkouluttajana oli englantilainen Dianne Zaccheo MSW(Master Degree in Medical Social Work), Family Therapist (suom. perheterapeutti).

Henkilökohtainen AD/HD-ohjaaja -koulutus, Coaching (6 ov), järjestettiin 9.2.-29.9.2004 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. Koulutus oli suunnattu ADHD-henkilöiden parissa toimiville terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Tämä oli ensimmäinen suomenkielinen henkilökohtainen AD/HD-ohjaaja -koulutus.

Neuropsykiatrinen ohjaaja/coach

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus järjestää Neuropsykiatrinen ohjaaja/coach koulutuksen (6op) keväällä 2011. Koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi Henkilökohtainen ADHD ohjaaja/coach - koulutuksen ® suorittaneille.


Sivu luotu 9.4.2004 . Päivitetty 13.8.2010/RK