Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on yleensä työ- tai opiskelukyvyn palauttaminen tai kohentaminen, toimintakyvyn kohentaminen tai opiskelumahdollisuuksien parantaminen. Kuntoutus suunnitellaan yhdessä kuntouttajan ja kuntoutettavan kesken kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti henkilön vaikeuksien ja vahvuuksien pohjalta. Kuntoutuskäynneillä keskustellaan, tuetaan, vahvistetaan itsetuntoa, etsitään uusia malleja toiminnalle, opetellaan esim. muististrategioita ja harjoitellaan toimintoja tehtävien kautta. Neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan joko maksusitoumuksella tai KELA:n myöntämänä harkinnanvaraisena kuntoutuksena (jolloin asiakkaalla myös omavastuuosuus). Aina on ensin tehty neuropsykologinen tutkimus, jossa ongelman laatu on kartoitettu ja kuntoutusta suositeltu. Kuntoutus kestää yleensä 1/2-2 vuotta ja tapahtuu 1-2 kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan.

Kuntouttajaa voi etsiä esimerkiksi tilaamalla Psykologiliitosta neuropsykologisten palveluiden tuottajaluettelon tai pyytämällä tutkinutta neuropsykologia auttamaan.

Neuropsykologinen ohjaus

Neuropsykologin antama ohjaus ei ole varsinaista kuntoutusta. Kuntoutuksesta ohjaus eroaa siten että ohjauksessa keskitytään yhteen tarkkarajaiseen ongelmaan, ohjaus on kuntoutusta lyhyempikestoista ja ohjaukseen tullaan pääosin itsemaksavana. Ohjattavan oma rooli on keskeinen. Esimerkiksi ADHD henkilön ohjauksessa käydään läpi tarkkaavaisuushäiriöiden taustaa, syitä ja merkitystä henkilön elämässä. Neuropsykologi antaa tietoa sekä ehdotuksia, joita ohjattava kokeilee käytännössä. Käyntimäärät voivat olla esim. 3-15 kertaa.

Neuropsykologin vetämä kuntoutuskurssi

Kuntoutuskurssi on ohjausta ryhmämuodossa. Kahdeksan tapaamisen aikana (2 tuntia kerrallaan) käydään läpi ADHD:n syitä ja seurauksia sekä etsitään menetelmiä mm. impulsiivisuuden vähentämiseen, keskittymisen lisäämiseen, ongelmanratkaisun ja organisointikyvyn kehittämiseen. Lisäksi tutustutaan muististrategioihin sekä harjoitellaan rentoutumista. Kursseja ei kirjoitushetkellä kunnallisesti järjestetä, joten kurssi on maksettava itse tai yritettävä saada sinne maksusitoumus.

Tiedustelut:
Neuropsykologi Maarit Leskelä, www.psyyke.fi

Kirjoittanut 13.6.2004 neuropsykologian erikoispsykologi Maarit Leskelä


Sivu luotu 24.07.2004 / LT