Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotorinen kuntoutus on yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien hoitomenetelmä. Siinä tutkitaan ja hoidetaan kuulo- ja tasapainoaistia, silmien motoriikkaa sekä visuaalista hahmottamista sekä kartoitetaan ja hoidetaan refleksijärjestelmää toimimaan tarkoituksenmukaisesti.

Sensomotorisesta kuntoutuksesta hyötyvät ne, joilla aistien epätarkoituksenmukainen toiminta aiheuttaa ongelmia, esim. oppimis- tai keskittymisvaikeuksista kärsivät, puhe- ja äänihäiriöiset, motorisista ongelmista tai aistiyliherkkyyksistä kärsivät. Diagnoosit voivat olla mm: lukivaikeus, dysleksia, MBD, ADD, ADHD, dysfasia, autismi, asberger, kehitysviive, kehitysvamma tai käytöshäiriö. Vastaanotolle voi tulla myös ilman diagnoosia.

Käytännössä aistitoiminnan ongelmat saattavat vaikuttaa esimerkiksi seuraavalla tavoin:

Sensomotorisesta kuntoutuksesta on kahden vuosikymmenen ajalta pohjoismaissa useiden tuhansien sekä Suomestakin jo yli 10 vuoden ajalta useiden satojen dokumentoitujen hoitotulosten näyttö.

Sensomotorinen kuntoutus perustuu laaja-alaiseen lähestymiseen aistitoimintojen sekä sen taustalla olevien fysiologisten ongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen. Yhteistä näille ongelmille on, että ne häiritsevät motoriikkaa, oppimis- ja keskittymiskykyä tai aiheuttavat aistiyliherkkyyksiä.

Neurofysiologiset tutkimukset:

Tutkimusten perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen päivittäin tehtävä sensomotorinen harjoitusohjelma. Perustutkimuksen lisäksi tarvitaan 3-4 kontrollitutkimusta 2-3:n kk:n välein. Kokonaishoitoaika 9-12 kk.

Harjoitusohjelma parantaa mm.

Myös vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen ongelmat lievenevät tai poistuvat kokonaan.

Kuvauksen sensomotorisesta kuntoutuksesta laatinut Veli Laurinsalo, Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus, puh (09) 484 644
www.thalamusoy.com


Sivu luotu 6.9.2004 / RK. Päivitetty 13.8.2010/RK