Tiedätkö, kuka tietää eniten?

Tiedätkö, kuka tietää eniten?
Se, joka tietää, ettei tiedä mitään,
tietää enemmän kuin se, joka ei tiedä mitään
eikä tiedä, ettei tiedä mitään.

Mutta se, joka tietää, mutta ei tiedä, että tietää,
tietää enemmän kuin se, joka ei tiedä,
mutta luulee tietävänsä.

Siksi se, joka tietää sen, mitä tietää, tietää eniten.

Kauppila, 2003.
 

Suosittelemme luettavaksi

Suomen AD/HD-Aikuiset ry ei valitettavasti myy näitä teoksia. Ulkomaisia teoksia saa tilata nettikirjakaupoista esim. täältä.

Yleistä AD/HD:stä


Kelly, Kate & Ramundo, Peggy 1996:
You Mean I'm Not Lazy, Stupid Or Crazy?! A Self-Help Book for Adults with Attention Deficit Disorder. Fireside.

Hyviä kuvauksia AD/HD-piirteistä. Hauska kuvitus.


Michelsson, Katarina & Miettinen, Kaija & Saresma, Ulla & Virtanen, Pirkko 2003:
AD/HD nuorilla ja aikuisilla. PS-kustannus.

Kirjassa kuvataan AD/HD-oireiden lisäksi erilaista oppimista tukevia koulutus- ja tukimahdollisuuksia.


Michelsson, Katarina & Saresma, Ulla & Valkama, Kristiina & Virtanen, Pirkko 2001:
MBD ja ADHD. Diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen. 2. uud.p. PS-kustannus.

Käsittelee AD/HD:tä lapsuusiässä, mutta kirjassa on luku ADHD-MBD nuoruus- ja aikuisiässä.


Michelsson, Katarina & Stenman, Svante (toim.):
The Many Faces of Attention- Deficit / Hyperactivity Disorder. -Acta Gyllenbergiana II. Helsinki 2001.

Kooste Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön v. 2001 järjestämän symposiumin Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (AD/HD) esityksistä.


Myllykoski Anne-Mari & Melamies, Nina & Kangas, Sari (toim.) 2004:
Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. PS-kustannus.

Kirja on syntynyt Kohti itsenäistä elämää -projektin myötä.


Lehtokoski, Anne 2004:
Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus. Tammi.

Kirjassa kuvataan AD/HD:n oireita ja piirteitä laajasti ja selvitetään niiden biologista taustaa. Millainen AD/HD-henkilö on elämänkumppanina, ystävänä, työtoverina ja esimiehenä.
 


Iivanainen Matti, Vataja Risto, Partinen Markku, Leskelä Maarit, Chydenius Esa ja Vedenpää Anita 2007:
AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutus. Rinnekoti-Säätiö.

Raportti Rinnekoti-Säätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kehitysprojektista 2005-2006. Kirjassa kuvataan aikuisen AD/HD, AD/HD:n psykiatriset liitännäissairaudet ja psykologiset mallit sekä AD/HD ja uni. AD/HD-aikuisten hoito ja kuntoutus. AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutusmalli ja kokeilukurssien tulokset
 

AD/HD naisilla

Solden, Sari 1995:
Women with Attention Deficit Disorder. Embracing disorganization at home and in the workplace. Underwood Books.
Naisten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön perusteos. Kirja toi naisten AD/HD:n yleiseen tietoisuuteen.


Nadeau, Kathleen G. & Littman, Ellen B. & Quinn, Patricia O. 1999:
Understanding Girls with (AD/HD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Advantage Books.

Löytöretki AD/HD-naisen lapsuuteen ja omiin AD-HD-oireisiin sekä niiden ymmärtämiseen. Testejä eri-ikäisille tytöille.


Nadeau, Kathleen G. & Quinn, Patricia O. 2002:
Understanding Women with AD/HD. Advantage Books.

Jatkaa Sari Soldenin aloittamaa naisten AD/HD:n kuvaamista laajentaen näkökulmaa liitännäisoireista ja naisen elämän eri alueista.


Adamec, Christina A. 2000:
Moms with ADD. A Self-Help Manual. Taylor.

Vapauttaa AD/HD-äidin tavoittelemasta ihanneäidin kiiltokuvaroolia. Ohjaa löytämään positiivisia AD/HD-piirteitä, kuten luovuutta, spontaanisuutta ja tunne-herkkyyttä. Syyllisyyden sijasta ohjaa ajattelemaan tapoja, joilla voi parantaa omaa minäkuvaansa ja suhdettaan lapsiin.

Elämänhallinta ja kommunikointitaidot


Carnegie, Dale & Associates, Inc. & Levine, Stuart R. & Crom, Michael A.1994:
Löydä johtaja itsessäsi. Miten saat ystäviä, onnistut vuorovaikutuksessa ja menestyt muuttuvassa maailmassa.

Tapoja löytää oma sisäinen johtajuus, jonka avulla pystyy saavuttamaan tavoitteensa ja ratkaisemaan ongelmiaan oivaltavasti sekä motivoimaan itseään ja toisia.
Kolberg, Judith & Nadeau, Kathleen 2002:
ADD-Friendly Ways to Organize your Life. Strategies that Work from a Professional Organizer and a Renowned ADD Clinician. Brunner-Routledge.
Ratkaisuvaihtoehtoja AD/HD-elämän järjestämiseksi.
Phelan, Thomas W 1995:
1-2-3 Magic. Effective Discipline for Children 2-12. CMI.
Menetelmä lasten käyttäytymisen muokkaamiseen, mutta aikuisetkin voivat soveltaa menetelmää luovasti itseensä.
 

Aistijärjestelmän säätelyhäiriöt /

Sensorisen integraation häiriöt (SI-probleemat)


Stock Kranowitz, Carol 2003:
Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-kustannus.

Puutteellisesta aistitiedon käsittelystä aivoissa seuraa sensorisen integraation häiriö. Henkilö ei pysty reagoimaan ympäristön ärsykkeisiin mielekkäästi ja johdonmukaisesti. Kirjassa kuvataan lähinnä lasten reagointia, mutta aikuisetkin voivat tunnistaa niistä itsensä. Kattava aivojen ja aistijärjestelmään liittyvä sanasto.


Yack, Ellen & Sutton, Shirley & Paula Aquilla 2001:
Leikki linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin. PS-kustannus.
 
 

Liitännäisoireistot


Foa, Edna B. & Wilson Reid 2002:
Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Mielikirjat.

Käsikirja pakko-oireistä kärsiville. Selittää pakko-oireet ja niiden ilmenemisen kattavasti. Hoito-ohjelma, jonka mukaan pakko-oireita voi hoitaa yksin tai yhdessä ystävän tai ammattiauttajan kanssa.


Furman, Ben 2002:
Perhosia vatsassa. Apua pelkoihin, paniikkiin ja ahdistukseen. Tammi.

Kirjassa kuvaillaan koko ahdistusongelmien kirjo. Esitellään menetelmiä, joiden avulla oireita pyrkiä lievittämään. Hyvä sanasto.


Gillberg, Christopher 2001:
Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Atena.

Aspergerin oireyhtymän lisäksi kirja avaa näkymiä muihinkin neurologisiin erityisvaikeuksiin, joita esiintyy myös AD/HD:n yhteydessä.


Gillberg, Christopher 2001:
Touretten oireyhtymä. Oireina tahattomat lihasnykäykset ja äännähdykset. PS-kustannus.

Gilles de la Touretten oireyhtymän seikkaperäinen kuvaus. AD/HD:n yhteydessä voi ilmetä pakonomaista kiroilua, liike- ja äännesarjoja. Hyvä sanasto.
 

Oppiminen


Kauppila, Reijo A. 2003:
Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. PS-kustannus.

Kirjassa on mm. testejä oppimisen eri osa-alueilta: oppimistyylit, motivaatio, stressinhallinta, itseohjautuvuus, itsetunto opiskelijana.


Katz, Lawrence C. & Rubin, Manning 2001:
Aivojumppaa. 83 neurobista harjoitusta mielen virkistämiseksi. Karisto.

Ohjeita aivojen jumppaamiseksi.


Tahkokallio, Keijo 1999:
Ajattele myönteisesti. Avaimia muutokseen. -Elämänkoulussa. 12.p. WSOY.

Kirja tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa omia käsityksiä myönteisyydestä ja antaa välineitä muuttaa omaa ajattelua myönteiseen suuntaan.
Tahkokallio, Keijo 1995:
Myönteinen ajattelu lasten kasvatuksessa. Miten sanotaan EI myönteisellä tavalla. WSOY
Myönteinen ajattelu lasten kasvatuksessa auttaa vanhempia vapautumaan kiusaavasta syyllisyyden tunteesta ja auttamaan paremmin lasta voittamaan omat pelkonsa ja selviytymään elämästä tasapainoisena. Runsaasti esimerkkejä tutuista arkisista tilanteista.

Parisuhde


Fisher, Bruce 2000:
Jälleenrakennus. Kehityksen Avaimet.

Työvälineitä erokriisiin eri vaiheisiin, kompastuskivistä jälleenrakennuksen aineksiksi. Myös kurssikirja.


Fisher, Bruce 1998:
Rakennamme parisuhdetta. Kehityksen Avaimet.

Parisuhteessa eläville, jotka haluavat kehittää suhdettaan. Myös kurssikirja.

Muuta kirjallisuutta


Kaukonen, Martta  (toim.) & Raijas, Riitta & Silver, Riitta & Valkama, Kristiina 2003:
Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Selviytymiskertomuksia. PS-kustannus.

Selviytymisen suuntaviivoja seksuaalista väkivaltaa kokeneille sekä neuvotaan heidän läheisiään kuinka välttää myötätraumatisoituminen ja kuinka tukea selviytymistä.
 


Sivu luotu 18.4.2004, päivitetty 22.4.2009/RK