Lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia

  kyllä ei
Minua tutkittiin kouluaikana ja todettiin lukihäiriö.    

Lukemisen vaikeuksia

kyllä  
  Luen huvikseni vain harvoin.
  Pystyn keskittymään vain, jos teksti todella kiinnostaa minua. 
  Minun on vaikea palauttaa mieleen lukemaani.
  Luen hitaasti.
  Teksti on luettava uudelleen, jotta pystyisin todella ymmärtämään.
  Luen mieluummin aikakauslehtiä kuin tekstikirjoja.
  Luen mieluummin kuvitettuja tietokirjoja kuin tekstikirjoja.
  En ehdi lukea TV:n tekstityksiä.

Kirjoittamisen ja tekstintuottamisen vaikeuksia

kyllä  
  Minun on paljon helpompaa ilmaista asia suullisesti kuin kirjallisesti.
  Minun on vaikeaa jäsennellä ajatuksiani kirjoitettavaan muotoon, vaikka aihe olisikin tuttu.
  Kirjalliset työt olivat koulussa minulle kaikkein vaikeimpia.
  Kirjoittamisen vaikeudesta on koitunut haittaa työssäni.
  Käsialani on sotkuista, enkä pysy rivillä ilman apuviivoja.
  Kirjoitan mieluummin tikkukirjaimilla kuin kaunokirjoituksella.
  Pyyhin ja korjaan tekstiäni jatkuvasti.
  Oikeinkirjoittaminen (kielioppi) on vaikeaa. Välimerkit, lauseiden jakaminen ja kappalejaot tuottavat minulle vaikeuksia.
  Sanojen loppuja jää pois tai niitä tulee tuplasti. Kirjaimia jää pois.
  Kirjaimet vaihtavat järjestystä ja kaksoiskonsonantteja puuttuu satunnaisesti.
  Tekstin koon muuttaminen on vaikeaa. Kirjoitan todella korkeaa tai hyvin pientä tekstiä.
  En huomaa tekemiäni virheitä, kun oikoluen omaa tekstiäni. Toisten kirjoittamia tekstejä pystyn korjaamaan helpommin.
  Minulle tuottaa hankaluuksia saada kirjallisia töitä tehtyä määräaikaan mennessä.

Muistin ongelmia

kyllä  
  Kun jokin muistettava ajatus tulee mieleeni, se on heti sanottava ääneen tai kirjoitettava ylös, jotta en unohtaisi sitä.
  Töitä tehdessä muistutan itseäni ääneen puhumalla seuraavista työvaiheista.
  En muista laittaa tavaroita paikoilleen. Lasken tavaroita sinne tänne ajattelematta. 
  Minun on joskus hankalaa muistaa henkilöiden nimiä ja tavallisten tavaroiden nimityksiä.
  Olen hajamielinen.
  Minun on kirjoitettava muistiin, jotta en unohtaisi asioita ja tapaamisia.
  Unohdan tehdä sellaista, mitä aioin.
  Minun on vaikeaa muistaa monimutkaisia reittejä ja pitkiä ohjeita.
  Muistini on epävakainen ja sen toimintaa on vaikeaa ennalta arvata. Minun on vaikeaa luottaa muistini toimintaan.
  Neuropsykologisissa testeissä muistini saattaa toimia keskitasoa paremmin, mutta arjessa olen usein täydessä pulassa unohtelun takia.

Motoriikan ongelmia

kyllä  
  Minulla on epäselvä käsiala.
  Käsialastani saa selvää vaihtelevasti.
  Puristan kynää niin, että sormeni ja käteni puutuvat.
  Painan kynää niin, että terät katkeavat ja paperi repeää.
  Taon tietokoneen näppäimistöä liian voimakkaasti. 
  Minulla on taipumus törmäillä tai kompastua.Sivu luotu 31.07.2004 / LT