Bedlingtonit ja lapset

Bedlingtons and children

Jari & Sally
Nea & Kuti
Jari and Tatsi
 Nea & Tiia & Tintti
   
   
 Lisää kuvia myöhemmin
 More pictures later