AD/HD-hoito

  1. Diagnoosi: AD/HD + liitännäissairaudet (kuten masennus, ahdistuneisuus, pakko-oireet, unihäiriöt, persoonallisuushäiriöt ja päihdeongelmat)
  2. Tiedon jakaminen potilaalle ja omaisille
  3. Asianmukainen lääkitys
  4. Vertaistuki
  5. Tukihenkilö ja AD/HD -ohjaus (coaching)
  6. Tarvittavat kuntoutukset (erityisopetus ja neuropsykologinen kuntoutus, aikuisten kuntoutuskurssit)
  7. Toiminnalliset terapiat (musiikki-, kuvataide-, ratsastus-, tanssi- ja SI-terapia sekä sensomotorinen kuntoutus)
  8. Oppimis- ja käyttäytymisterapiat (mm. kognitiivinen psykoterapia)

= Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen

Oireita helpottavat lääkityksen ja kuntoutuksen ohella elinympäristön muokkaaminen vähemmän stressaavaksi, ymmärtävän ystäväpiirin ja läheisten tuki sekä henkilölle sopivan työtehtävän löytäminen, jolloin ongelmia aiheuttavat AD/HD -ominaisuudet voidaan korvata henkilökohtaisilla vahvuuksilla.

AD/HD -aikuisen menestyksellisessä kuntoutumisessa on tärkeintä itsetunnon vahvistuminen.


Sivua on viimeksi päivitetty 27.11.2005 / ML